اردوی میدان تیر حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید فهمیده سروستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سپاه سروستان،اردوی عملی میدان تیر  حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید فهمیده سروستان در منطقه عمومی این شهرستان برگزار شد.در این اردوی عملی در راستای آمادگی های رزمی و دفاعی و ارتقاء توانمندی های رزمی و دفاعی بسیجیان، تعداد 200نفر از دانش آموزان پسر مدارس سروستان حضور داشتند و برنامه های رزمی و آموزشی شامل کلاس های آموزش سلاح شناسی،نحوه کارکرد و بکارگیری سلاح و اصول تیر اندازی و نهایتا تیراندازی با سلاح سازمانی با موفقیت تمام اجرا گردید.