درهفته عقیدتی سیاسی برگزارشد؛
دیدارکارکنان سپاه قیروکارزین با امام جمعه محترم شهرستان

به گزارش تنویر به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی کارکنان سپاه قیروکارزین با امام جمعه محترم شهرستان دیدار نمودند.

دراین دیدارحجت الاسلام اکبری ،ضمن تبریک هفته عقیدتی سیاسی در سپاه وبسیج درخصوص اهمیت تعلیم وتربیت بیان داشت:دراسلام یکی از مواردی که بسیار برآن تاکید دارد مسأله آموزش ویادگیری است . هدف اصلی پیامبران وائمه نیزهدایت مردم جامعه بوده که لازمه آن آموزش وتعلیم است.

دیدارکارکنان سپاه قیروکارزین با امام جمعه محترم شهرستان

امام جمعه محترم ضمن گرامیداشت مقام استاد مطهری ابراز داشت:به گفته رهبر کبیر انقلاب،حضرت امام خمینی ره،آثار آن معلم گرانقدربلا استثنا مفید است .این سخن امام ره بیانگر این است که تفکروتدبر وپژوهشهای استاد مطهری  همواره راهگشای جوانان عزیز است.البته رسیدن به این مقام که کسی بتواند چراغ راهی ازنظر دینی برای دیگران باشد مستلزم این است که درابتدا فرد به خوبی درجهت خودسازی خود موفق باشد که ایشان مصداق کامل  خودسازی هستند.

وی درادامه یادآورشد:جامعه کنونی ما که مورد هجمه عظیم شبهات دینی است وآفتی به جان جوانان شده این را می طلبد که با استمداد از تفکرات وآثار افرادی مانند شهید مطهری خودرانجات دهد واز تزلزل دینی خود جلوگیری نماید. 

دیدارکارکنان سپاه قیروکارزین با امام جمعه محترم شهرستان 
 
دیدارکارکنان سپاه قیروکارزین با امام جمعه محترم شهرستان 
دیدارکارکنان سپاه قیروکارزین با امام جمعه محترم شهرستان