به همت حوزه امام حسین(ع)
کمک به سیل زدگان محله سعدی
تصاویر