گزارش تصویری اردوی جهادی گروه شهید منفرد
اردوی جهادی به همت گروه جهادی شهید منفرد در مسجد امام رضا(ع) شهرستان خنج به مدت یک هفته برگزار گردید.

گزارش تصویری اردوی جهادی گروه شهید منفرد