مراسم بدرقه و اعزام فرماندهان واحد بسیج دانش آموزی لامرد

توسط بسیج دانش آموزی لامرد مراسم بدرقه و اعزام فرماندهان واحد

بسیج دانش آموزی لامرد به دوره یاوران ولایت استان فارس صورت گرفت