حوزه بسیج ادارات کل امیرالمومنین (ع)
فعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارس
به گزارش تنویر سازمان بسیح کارمندان فارس : اهم فعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارس  که شامل تجلیل از خانواده شهدا.  تجلیل تکریم فرزندان شاهد شاغل در این سازمان.  توزیع شربت و شیرینی به مناسبت هفته دفاع مقدس، برگزاری زیارت عاشورای حسینی...پایگاه بسیج اداره کل استاندارد استان فارس

فعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارسفعالیتها و عملکرد اداره کل استاندارد فارس