در روز پیاده روی اربعینیان سومین حرم برپا گردید
ایجاد ایستگاه سلامت برای جاماندگان اربعین حسینی

گزارش تصویری