کمیته هماهنگی و پشتیبانی هفته بسیج دانش آموزی حوزه بسیج دانش آموزی 4 محدثه
کمیته هماهنگی و پشتیبانی هفته بسیج دانش آموزی حوزه بسیج دانش آموزی 4 محدثه

جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی هفته بسیج دانش آموزی در دفتر ریاست اداره ناحیه 4 شیراز با حضورسرهنگ صادقی جانشین محترم ناحیه احمدابن موسی (ع)، فرمانده هان حوزه های بسیج دانش آموزی ،مسئول اردوی ناحیه، جناب دکتررضایی مدیرآموزش و پرورش ناحیه 4، معاونت پرورشی ،حراست ، روابط عمومی  وسازمان دانش آموزی  اداره برگزارشد. در این جلسه فرمانده هان  حوزه های دانش آموزی برنامه های اجرایی درهفته بسیج دانش آموزی ازقبیل: صبحگاه مشترک، برگزاری مسابقات نقاشی، مراسم 13 آبان، جنگ شادی، دیدار فرمانده هان واحدهای پیشگام با ائمه جمعه، شرکت دانش آموزان بسیجی درنمازجمعه و... ارائه دادند.


کمیته هماهنگی و پشتیبانی هفته بسیج دانش آموزی حوزه بسیج دانش آموزی 4 محدثه


کمیته هماهنگی و پشتیبانی هفته بسیج دانش آموزی حوزه بسیج دانش آموزی 4 محدثه

کمیته هماهنگی و پشتیبانی هفته بسیج دانش آموزی حوزه بسیج دانش آموزی 4 محدثه