تنویر کازرون خبرداد:
دیدارامیرسرتیپ رضایی فرمانده آجا در استان های فارس وکهگیلویه با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون

به گزارش تنویر سرهنگ پاسدار غلامرضا توکل فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون در دیداربا امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی فرمانده ارشد آجا در استان های فارس و کهگیلویه وبویراحمدو سرهنگ ستاد، واحدی، فرمانده پادگان اموزشی 07شهید ترابی نزاجا گفت:ضمن تقدیروتشکرازلطف ومحبت شما،خدا را شاکریم که این توفیق حاصل گردید که در خدمت شمابرادران عزیز،یادگاران ماندگار، هشت سال دفاع مقدس باشیم.

وی افزود: الحمدلله وبه لطف الهی و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بین نیروهای مسلح علی الخصوص ارتش وسپاه اتحاد،وحدت وهمدلی بسیار خوبی برقرار می باشد که این اتحاد وهمبستگی،باعث پیشرفت های مطلوب دراهداف ووظایف محوله در نیروهای مسلح گردیده و تمامی نقشه های شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب نموده است،

وی درادامه عنوان کرد :نیروهای مسلح مستقر در شهرستان کازرون در کنار هم  بااتحاد همدلی وبرادری، زیرچترولایت پذیری فرمانده معظم کل قوا آماده هر گونه خدمت رسانی به مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی بصورت جهادی وشبانه روزی می باشند.

ودرادامه امیرسرتیپ ابوالقاسم رضایی فرمانده ارشد آجا در استان های فارس و کهگیلویه وبویراحمد، اظهارداشت:امروزدر این برهه حساس وشرایط کرونایی و باتوجه به هجمه های فراوانی که از طرف دشمنان خارجی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد است، اتحاد وهم دلی وبرادری نیروهای مسلح مستقردر استان وشهرستان لازم وضروری است،درپایان جلسه صمیمی ضمن تقدیروتشکرازحمایت وهمکاری دوطرفه وارزوی موفقیت وسربلندی نیروهای مسلح،لوح تقدیروسپاس ازطرف امیررضایی به سرهنگ توکل اهداگردید.