مسابقه کتابخوانی قیام خانوادگی برگزار شد
این مسابقه از مجموعه سخنرانی استاد پناهیان در دهه اول محرم ۹۸ با موضوع آخرین آمادگی برای ظهور، اصلاح مدیریت خانواده و جامعه در دسترس خانواده های معظم قرار گرفت و آزمون در ۲۰ شهریور ماه برگزار گردید.