توزیع 200 بسته معیشتی در شهرستان قیروکارزین
در دهه مبارک فجر دویست بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان قیروکارزین توزیع شد.
در دهه مبارک فجر دویست بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان قیروکارزین توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی سپاه قیروکارزین به مناسبت دهه مبارک فجر به همت فرمانده حوزه مقاومت امام حسن (شهری) علیه السلام شهر قیر با همکاری بسیج سازندگی سپاه شهرستان تعداد دویست بسته معیشتی در بین نیازمندان شهر قیر توزیع گردید.
از این مراسم خداپسندانه با حضور امام جمعه شهرستان فرمانده سپاه فرماندار وبرخی مسئولین ادارات رونمایی گردید وسپس بسته ها به دست اقشار ضعیف رسید.
در دهه مبارک فجر دویست بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان قیروکارزین توزیع شد.در دهه مبارک فجر دویست بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان قیروکارزین توزیع شد.

در دهه مبارک فجر دویست بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان قیروکارزین توزیع شد.

در دهه مبارک فجر دویست بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان قیروکارزین توزیع شد.