به همت ناحیه مقاومت بسیج اوز صورت گرفت:
اهدا 20 بسته معیشتی به خانواده محترم زندانیان به مناسبت روز نسیم مهر