برگزاری میدان تیر گردان 872 بیت المقدس ناحیه سروستان
به گزارش روابط عمومی ناحیه سروستان دوره میدان تیر و دسته های رزمی واکنش سریع  گردان 872 بیت المقدس توسط بسیجیان برگزار شد تا علاوه بر افزایش توان رزمی و فردی میزان آمادگی خود را نیز محک بزنند آنچه باعث افزایش قدرت بازدارندگی بسیج در مقابل هرگونه تهدیدی می شود بحث بروز شدن دانش و افزایش توان جسمی و رزمی بسیجیان است بازوبست سلاح، سلاح شناسی، و تمرین تیر اندازی با قناسه،آموزش مواد دودزا از جمله کلاس های این دوره بود.
برگزاری میدان تیر گردان 872  بیت المقدس  ناحیه سروستان