به مناسبت هفته بسیج
حضور باشکوه بسیجیان دربرنامه میقات صالحین
به گزارش روابط عمومی ناحیه سروستان  بسیجیان اعضای حلقات شجره طیبه صالحین حوزه  مقاومت بسیج فاطمه الزهرا (خواهران) دربرنامه میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج شرکت کردند.