هفته بسیج
بازدید علمی بسیجیان از کارخانه نمک سپیددانه
به مناسبت هفته بسیج بسیجیان از کارخانه نمک سپیددانه در مورخه  ۱۴۰۰/۰۹/۰۱                             به همت حوزه بسیج فاطمه الزهرا_  معاونت علمی پژوهشی ناحیه _ حوزه بسیج کارگری بازدید علمی کردند و با مراحل تصفیه نمک آشنا شدند