دیداروسرکشی مسئول وکارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه فیروزآباد ازحجت الاسلام محمدحقانی امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام به مناسبت هفته بسیج.
دیداروسرکشی مسئول وکارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه فیروزآباد ازحجت الاسلام محمدحقانی امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام به مناسبت هفته بسیج.
دیداروسرکشی مسئول وکارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه فیروزآباد ازحجت الاسلام محمدحقانی امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام به مناسبت هفته بسیج.