بسيج در عين سلامت بعنوان پيشرو براي ساير دستگاه ها حركت مي كند

به گزارش تنویر به نقل از پايگاه اينترنتي بسيج، عباس قائد رحمت نماينده درود و ازنا و دبير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگويي درباره عملكرد سازمان بسيج مستضعفين گفت: نتايج كارهاي شروع شده از گذشته را امروز مشاهده مي كنيم و باعث شده بسيج به عنوان يك سازمان مقتدر از نظر علمي و اجرايي در عرصه هاي مختلف و به صورت همه جانبه شناخته شود كه براي تحقق انتظارات حضرت امام و مقام معظم رهبري تلاش مي كند ولي تا نقطه مطلوب فاصله داريم.

قائدرحمت موفقيت بسيج در همه عرصه ها را مد نظر قرار داده و اظهار داشت: چشم انداز اصلي بسيج، رساندن پرچم انقلاب اسلامي به حضرت مهدي (عج) مي باشد و قطعا بسيج است كه مي تواند بيش از همه، بسترهاي اين امر را فراهم كند.

وي با اشاره به موفقيت ها و عملكرد بسيج در بخش هاي فرهنگي، سازندگي، آموزشي، تربيتي و ساير زمينه ها خاطرنشان كرد: بردن فرهنگ بسيج به ميان خانواده ها براي بالفعل كردن بسيجيان بالقوه در جامعه مهم مي باشد و بسيج موجي خواهد بود كه هيچ حصار، ديوار و مانعي جلوي او را نخواهد گرفت.

نماينده درود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي پيرامون معرفي دستورالعمل قابل تبعيت بسيج براي كشورهاي ديگر تصريح كرد: بسيج بايد با عملكرد خوب خود فرهنگ بسيج را صادر كند ضمن اينكه بايد در حوزه ارتباطات و ديپلمكاسي نيز كارهايي براي معرفي دستاوردهاي بسيج توسط دستگاه هاي ذيربط انجام شود كه با صادر شدن فرهنگ بسيج، ساير عملكردهاي بسيج نيز مورد توجه قرار گرفته و انتقال داده مي شود.

وي وظايف دستگاه هاي مختلف كشور در اين زمينه را يادآور شده و ادامه داد: مجلس در زمينه آشناسازي روسا و نمايندگان مجلس ديگر كشورها با دستاوردها و فرهنگ بسيج و توليد و ارائه كتب و آثاري پيرامون فعاليت هاي بسيج به همتايان پارالماني خود در ديگر كشورها مي تواند فعال شود.

دبير كميسيون اجتماعي مجلس بسيج را متعلق به همه دانسته و افزود: هدف بسيج فراهم سازي بسترها براي حفظ و تعالي نظام جهت زمينه سازي ظهور است از اينرو اشاعه فرهنگ بسيج وظيفه همه دستگاه هاست. 

وي مجلس نهم را متفاوت از ساير مجلس ها و يك مجلس بسيجي عنوان كرد و گفت: به همين دليل اين دوره مجلس براي بسيج، ايثار و شهادت بايد به خوبي كار كند كه مجلس در زمينه قانوگذاري، تامين اعتبارات و نظارت بر اجراي قوانين و هماهنگي بين دستگاه ها مي تواند به بسيج ياري برساند كه منوط به خواست بسيج است.

عباس قائد رحمت ساخت برخي سالن هاي ورزشي و فرهنگي بسيج با كمك هاي شخصي بسيجيان را يادآور شده و تصريح كرد: سرمايه عظيم انساني و معنوي بسيج از هزاران اعتبار فراتر است. 

وي اقتصاد مقاومتي را اقتصادي انعطاف پذير، داراي هدف و كم هزينه عنوان نموده و خاطرنشان كرد: بسيج در ترويج اقتصاد مقاومتي نقش آفرين است چون اقتصاد مقاومتي نياز به انديشه، طرح، تفكر، ايده و برنامه دارد كه در بسيج وجود دارند و بسيج مشتمل بر همه طيف ها و تخصص ها مي باشد و هماهنگي و سازماندهي آنها مهم است تا منجر به خروجي هاي خوبي در راستاي اقصاد مقاومتي شود.

نماينده درود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به شرايط تحريم اقتصادي و دامن زدن برخي سوء مديريت ها به آن افزود: بسيج مي تواند الان كه روز سخت مردم است به ياري مردم بشتابد و با وجود جمعيت ميليوني خود آن پرچم هايي را كه بر زمين افتاده و ديگران نمي توانند بلند كنند را برافراشته نمايند.

قائد رحمت در پايان گفت: بسيج در عين سلامت به عنوان يك پيشرو براي ساير دستگاه ها حركت مي كند چون در راستاي فرامين رهبري فعاليت مي كند.