شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

تا شب قبل از عاشورا همه بودند، حضرت سیدالشهدا(ع)، حضرت عباس(ع)، حضرت علی اکبر(ع)، حضرت علی اصغر(ع) و یاران باوفای امام حسین(ع)، همه و همه بودند اما دقیقا بعد از ساعاتی، اینجا تنها زینب است و زینب(س)! شب می شود شب شام غریبان حسین(ع) و شب غریبی زینب کبری، مادر مصائب ....

مراسم شام غریبان اباعبدالله الحسین (ع) در میان انبوهی از جمعیت و دسته‌های عزادارکه  با صدای محزون و غمناک نوحه خواندند و شمع ها گریستند که تا مرحمی بر دل زخم دیده زینب کبری (س) گردند برگزار گردید 


شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند

شمع های که همراه با دل عزاداران می سوختند