برچسب: گلوناس ایرانی
سه‌دیوار نامرئی‌ایرانی در نبرد با جاسوسان و موشک‌های‌کروز +عکس
بود 3 عرصه نبرد با دشمن توسط اخلال گرهای ایرانی... امواج مختلف سه سامانه توسط متخصصین ایرانی طراحی و ساخته... عملکرد این سامانه های ایرانی منتشر شده است سامانه اخلال... گر ضد امواج تلفن همراه ایرانی فرکانسهای مربوط به امواج...
کد خبر: ۶۰۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴


سه‌دیوار نامرئی‌ایرانی در نبرد با جاسوسان و موشک‌های‌کروز +عکس
بود 3 عرصه نبرد با دشمن توسط اخلال گرهای ایرانی... امواج مختلف سه سامانه توسط متخصصین ایرانی طراحی و ساخته... عملکرد این سامانه های ایرانی منتشر شده است سامانه اخلال... گر ضد امواج تلفن همراه ایرانی فرکانسهای مربوط به امواج...
کد خبر: ۵۸۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۰۲