ماه ولایت ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۰
دومین کارگاه تولیدی ماسک ۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۷
23500 نفر جهت رفع آلودگی معابر شیراز ۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲