برگزاری کلاس ذکر مبارک سربازان ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲