کد خبر: ۹۲۷۸
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۱
سوره نساء آیه 11
اول : اینطور نیست که مرد همیشه دو برابر زن ارث ببرد ، بلکه گاهی زن و مرد به طور مساوی ارث می برند ، مثلاً پدر و مادر میت هر کدام یک ششم بطور مساوی ارث می برند و همچنین اقوام مادری اعم از زن و مرد به صورت مساوی ارث می برند و گاهی زن تمام ارث را می برد .

دوم : مخارج و نفقه زن بر مرد واجب است اگر چه زن درآمد خوبی داشته باشد .

سوم : مخارج فرزندان اعم از خوراک و  پوشاک و... به عهده مرد است تا حدی که اگر زن تقاضا کند می تواند پول شیری که به فرزند داده از مرد بگیرد و همچنین مخارج پدر و مادر معسر و افراد دیگری که در منابع فقهی ذکر شده با تمام شرایطش بر عهده مرد است .

چهارم : مرد در وقت ازدواج باید غیر از مخارج عروسی و ... مهریه را هم به زن پرداخت نماید . بنابراین در بیشتر موارد زن دریافت کننده و مرد پرداخت کننده است ، لذا اسلام ارث را برای مرد دو برابر قرار داده ، تا تعادل برقرار شود و چه بسا از همین سهم الارث مرد نیز ، به جهت نفقه و یا مخارج دیگر به زن پرداخت می شود .

از امام صادق (ع) سئوال شد که چرا به مرد دو برابر زن ارث تعلق می گیرد ؟

در پاسخ فرمودند : برای آن که دیه عاقله مخارج زندگی  ، جهاد  ، مهریه و چیزهای دیگر بر زن واجب نیست در حالی که بر مرد واجب است .

از امام رضا (ع) درباره علت نصف ارث زنان سئوال شد ، آن حضرت فرمود :

برا ی اینکه وقتی زن ازدواج می کند گیرنده (مال ) می باشد در صورتی که مرد خرج کننده است . بعد آیه 34 سوره نساء را دلیل آوردند. /224224

انتهای متن/ریحانه

نام:
ایمیل:
* نظر: