عشایر در خدمت رسانی به مردم پیش قدم است
رئیس سازمان بسیج عشایر کشور مطرح کرد:
همایش همبستگی و اتحاد ایلات و طوایف عشایر استان فارس
با همکاری سپاه عشایر فارس صورت گرفت
آمادگی عشایر غیور جهت حضور در تمام صحنه های نظام و انقلاب با تاسی از فرامین رهبر انقلاب
بیانیه سپاه عشایر فارس به مناسبت هفته بسیج
دیدار با مدیر کل آموزش پرورش عشایر فارس
توسط