استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شیراز
اذان صبح
۰۵:۱۷:۴۱
طلوع افتاب
۰۶:۳۹:۲۶
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۴۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۳:۲۸
اذان مغرب
۱۹:۳۹:۴۲